آشنایی با کاربرد “ALL you want”

آشنایی با کاربرد “ALL you want”

مثال:

!laugh ALL you want but I know I am right
هرچی دلت می خواد بخند من که می دونم درست می گم…

….you can cry ALL you want, but I will not buy that for you
هرچقدر دوست داری گریه کن…. من که اونو برات نمی خرم!

….beg ALL you want
هرچقدر که دوست داری التماس کن….

…you can tease me ALL you want now, but
فعلا هرچقدر دوست داری منو اذیت کن…..

….mock me ALL you want
هر چقدر دوست داری منو دست بنداز…..

!you can yell at me ALL you want but it doesn’t change anything
اینقدر سرم داد بزن تا جونت در بیاد…..ببین چیزی عوض می شه!

شهریار احمدشاهی

It is behind the eight ball

تا حالا بیلیارد بازی کردید؟؟؟؟….
می دونید که در یکی از ورژنهای بازی توپ شماره ۸ یا همون توپ سیاه رو باید به عنوان آخرین توپ توی پاکت انداخت….
خوب حالا اگه توپ شماره ۸ شما جلوی توپ سفید یا همون cue رو بگیره چی می شه؟
اونوقته که می گن توپ سفید گاوش زاییده…..نه راه پس داره نه راه پیش…..آچمز شده…….توی دردسر و مخمصه افتاده………….طالع آسمونش قمر در عقربه و خلاصه…
It is behind the eight ball….

Examp: I just cut my hair boyish and nobody knows it yet……but ten minutes ago my boyfriend told me how he hates women with short hair….don’t know what to do?…I’m really behind the eight ball !!!!

حمید جهانگرد

اصطلاح you snooze, you lose

you snooze, you lose :
دیر بجنبی باختی ،تعلل کنی موقعیت از دستت رفته،یه لحظه غافل شی کارت تمومه !

مثلا دو نفر هستید و سه تا ساندویچ دارید،شما ساندویچ خودتو زود می خوری و ساندویچ آخری رو هم برمی داری،دوستت که هنوز ساندویچ اولی رو تموم نکرده اعتراض می کنه که چرا این کار رو می کنی ،شما هم بهش می گی:
you snooze,you lose !

شهریار احمدشاهی

کاربرد stink

خوب به کاربرد stink در این جمله دقت کنید:

Marriage STINKS !
یعنی: ازدواج مزخرفه،کی زن می گیره؟،ازدواج خیلی بده

My life stinks:
گند بزنن به زندگیم ،اینم شد زندگی من دارم !

Stop it,you stink !
خطاب به کسی:ادامه نده بابا،داری گند می زنی،اینکاره نیستی ….

حالا کاربردش رو به عنوان صفت ببینید:

my English grammar is really STINKY:
گرامر من افتضاحه !

I hate this stinky car:
بدم می آد از این ماشین قراضه درب داغون

Look at his stinky mustache :
سبیلهای مسخره طرفو ببین !

در ضمن اینا کاربرد غیررسمی این واژه بود…خود stink در انگلیسی معمولی یعنی : بوی بد دادن،بد بو بودن !
example: stinky socks

شهریار احمدشاهی